Nieuwsbrief februari

09-02-2021 -

Vandaag is de nieuwsbrief van februari op de website geplaatst. De brief is te vinden onder downloads.
Onder andere is hierin informatie te lezen over:

(hervatten van) trainingen

contributie

wijzigingen in het bestuurDoor: Chantal