Nieuwsbrief mei

22-05-2021 -

De nieuwsbrief van mei wordt via de teams verspreid.
Vandaag is deze ook op de website geplaatst > verenigingsinfo > downloads > nieuwsbrief mei 2021.

Hoofdpunten uit de nieuwsbrief zijn:

terugkoppeling Algemene Leden Vergadering

hervatting trainingen

teruggave contributie

wijzigingen bestuur

inventarisatie leden seizoen 2021-2022

seizoenafsluitingDoor: Chantal