Sponsoring

Sportbeoefening heeft een grote maatschappelijke functie. Zeker in een tijd van individualisering en vervaging van normen en waarden vervult sport een belangrijke educatieve rol, namelijk leren winnen en verliezen en binnen kaders en regels in teamverband opereren. De maatschappij heeft daar baat bij en daarom mag dit ook gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en verenigingen. Bij Volleybalvereniging DOS gaan normen en waarden, sportief gedrag, fair play en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand.

In de sportwereld zowel bij de amateurs als de professionals is sponsoring door het bedrijfsleven niet meer weg te denken. Het bedrijven van sport op een bepaald niveau is kostbaar en nauwelijks meer uit de reguliere verenigingsinkomsten op te brengen, mede omdat de overheid zich steeds meer terugtrekt uit haar maatschappelijke verantwoording op dit gebied in de vorm van subsidie. Volleybalvereniging DOS heeft diverse vormen van sponsoring, welke duidelijk worden weergegeven in onze overzicht "Sponsormogelijkheden".

Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring van Volleybalvereniging DOS mail dan naar sponsoring@dos-lunteren.nl zodat wij contact met u op kunnen nemen en maken dan graag een afspraak met u om alle mogelijkheden rustig te bespreken.

Sponsorcommissie.