NIEUW BESTUUR / ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018

06-09-2018 -

Beste DOS-leden,

Afgelopen jaren zijn er bij DOS een aantal bestuursleden vertrokken. Vanuit de vereniging was er geen animo om de vrijgekomen plekken in te vullen, waardoor het zittende bestuur de afgelopen jaren te veel taken erbij heeft gekregen.


Het zittende bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 • Jouke Otse
 • Ingrid Snellen
 • Gea Fluit
 • Cees Roelofsen (is eigenlijk al een jaar geleden gestopt)

  Vorig jaar is er op de algemene ledenvergadering besloten een werkgroep samen te stellen, die de opdracht krijgt om een nieuw bestuur te vormen. In deze werkgroep hebben de volgende personen zitting genomen: Jan Bos, Bernard Heije, Jarco van Holland, Jantine de Vries en Henrieke Nab. Deze werkgroep is gestart met het inventariseren van de taken, en heeft vervolgens binnen DOS leden benaderd met het verzoek een functie in te vullen.

  Het resultaat is dat het bestaande bestuur wordt uitgebreid met de volgende personen: Jarco van Holland, Jantine de Vries, Anita Kooloos, Klaas Pees en Dennis Bos . Als met de komende ledenvergadering deze personen als bestuursleden zijn verkozen, zal het bestuur er als volgt uit komen te zien:

 • Klaas Pees, 1e Voorzitter
 • Jarco van Holland, 2e Voorzitter
 • Jantine de Vries, penningmeester en ledenadministratie
 • Anita Kooloos, penningmeester en ledenadministratie
 • Jouke Otse, Wedstrijdsecretariaat
 • Dennis Bos, Sponsoring
 • Ingrid Snellen, Secretariaat
 • Gea Fluit, Algemeen
 • Henrieke Nab, Algemeen

  Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen die het bestuur zullen ondersteunen: Sponsoring Cees Roelofsen en Dennis Bos

  Web- & Facebook Gerrie van Veluw en Chantal van Voorst (Matthias Timmer draagt zijn kennis en ervaring over)

  Activiteitencommissie Annelie van Lagen, Jaco van Engelenhoven, Hester Mulder, Gerbrand van de Mel, Ruben Codee en Jouke Otse

  Technische commissie De trainers van de teams met als voorzitter van de commissie Gert van de Top.

  Materiaalbeheer Cees Roelofsen met een nog te bepalen persoon.

  Donderdag 20 september wordt om 20.00 uur in het damgebouw aan de Bisschopweg de algemene ledenvergadering gehouden. In de bijlage staat de agenda vermeld. Om bovenstaande uitbreiding van het bestuur mogelijk te maken, is je aanwezigheid gewenst. Hierbij ben je dan ook van harte uitgenodigd.

  Met vriendelijke groeten, het huidige bestuur.


  Nieuw bestuur 2018-2019 Datum : 01-09-2018

  Agenda algemene ledenvergadering 20 september 2018

  Locatie: damgebouw aan de Bisschopweg, Tijd : 20:00 uur

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen algemene ledenvergadering 2017
 • Ingekomen stukken
 • Mededelingen
 • Samenstelling DOS bestuur
 • Financieel overzicht en verslag kascommissie + vaststellen nieuwe kascommissie
 • Website DOS
 • Zaalwacht
 • Diverse commissies
 • Rondvraag
 • Sluiting


Door: Matthias